Selectieprocedure

Selectie in 2 stappen

Ieder jaar worden uit de kandidaturen 50 studenten geselecteerd die mogen deelnemen aan de Quetelet colleges. De selectie gebeurt in 2 stappen:

Stap 1: studieresultaten, motivatiebrief en schrijfopdracht

Om deel te kunnen nemen aan de Quetelet colleges moet je in eerste instantie een motivatiebrief opstellen en deelnemen aan een schrijfopdracht. De schrijfopdracht kan doorgaan op dinsdag 19 juli 2022 of dinsdag 16 augustus 2022 tussen 9u en 11u en je kan zelf kiezen wanneer je wil deelnemen. Deze schrijfopdracht gaat online door en er zal gevraagd worden om een essay te schrijven waarin je jouw visie geeft over een actueel thema dat door ons gekozen wordt. Je krijgt om 9u de specifieke richtlijnen en het thema en dient ten laatste om 11u je tekst in.  

Je kandidaat stellen voor de Quetelet colleges doe je via deze pagina. Je krijgt via mail dan meer info over de schrijfproef en het indienen van je motivatiebrief. In de motivatiebrief is het belangrijk dat je de focus legt op waarom jij een geschikte kandidaat bent voor de Quetelet colleges en niet waarom de Quetelet colleges zelf interessant kunnen zijn.

Op basis van jouw studieresultaten, je motivatiebrief en de schrijfopdracht wordt een eerste selectie gemaakt.

Geselecteerde studenten worden per e-mail verwittigd op maandag 29 augustus 2022 en gaan door naar de volgende ronde.

Stap 2: debat

De geselecteerde studenten ontvangen op 29 augustus 2022 een uitnodiging voor de 2de, mondelinge, selectieronde: het debat.

In deze selectieronde debatteer je met een kleine groep medekandidaten over een thema dat ter plaatse opgegeven wordt.

De debatten zullen plaatsvinden op woensdag 14 september in de namiddag en dinsdag 20 september 2022 in de voormiddag. Eén van beide data wordt je toegewezen en moet je op de campus aanwezig zijn. Je kan wel doorgeven of je een voorkeur hebt voor 14 of 20 september.

Kort na de debatten worden 50 studenten geselecteerd voor het honoursprogramma 2022-2024 en op de hoogte gebracht per mail.

Contact

Als je vragen hebt bij de selectie of het Quetelet programma kan je altijd contact opnemen met de coördinator: Samuel Galle.