Frequently asked questions

Wat is het verschil met de opleidingen Biochemie/Biotechnologie, Biomedische en Bio-ingenieurswetenschappen?

De opleiding Biologie is de breedste van deze opleidingen, waarbij elk van de andere opleidingen zich toespitst op een deelaspect van de biologie.

Biologie

Hoeveel uur wiskunde moet ik gevolgd hebben in het middelbaar?

Een richting met 6 uur wiskunde is ideaal. Maar ook met minstens 4 uur wiskunde en een aantal uren scheikunde + fysica + biologie in het laatste jaar secundair onderwijs + goede studieresultaten moet je de studies biologie aankunnen. Meer wiskunde verhoogt je slaagkansen. Daarnaast zijn ook motivatie, goede studiemethode en inzet erg belangrijk!

Hoe ziet mijn eerste lesweek eruit?

De opleiding combineert theorielessen (voormiddag, in auditoria) met praktijklessen (namiddag, in practicumzalen)

1ste lesweek 1ste bachelor biologie

Waar heb ik les?

Nagenoeg alle lessen (theorie en praktijk) gaan door op campus Ledeganck en Campus Sterre.

Leslocaties

Is er mogelijkheid tot begeleiding tijdens het jaar?

Het monitoraat biedt ondersteuning om de overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit vlotter te laten verlopen. Er worden verschillende groepssessies over studiemethode en studieplanning georganiseerd, maar je kan ook een individuele afspraak maken om je persoonlijke vragen te stellen. Daarnaast is er ook vakinhoudelijke studiebegeleiding voor wiskunde, fyisica en chemie. Hier krijg je bijkomende uitleg en wordt er extra aandacht besteed aan het oplossen van oefeningen. De begeleiding gebeurt op afspraak, individueel of in kleine groepjes.

Kan ik na het behalen van een bachelor biologie overschakelen naar een andere master?

Ja, er zijn meerdere mogelijkheden om aansluitend een andere master te starten. Rechtstreekse toelating tot volgende masteropleidingen: marine biological resources, aquaculture, oceans & lakes, nutrition and rural development, physical land resources, agro- and environmental nematology. Toelating na volgen van voorbereidingsprogramma: bio-informatic, biochemie & biotechnologie, geografie, geomatica & landmeetkunde, rural development, bio-wetenschappen en industriële wetenschappen: biochemie.

Wat kan ik doen met een diploma Biologie?

Je kan daarmee terecht op een zeer brede arbeidsmarkt. Biologen komen vooral terecht in jobs waar onderzoeksvaardigheden vereist zijn, zowel in onderzoeksinstellingen als in bedrijven. De bedrijfssectoren waar men terecht kan komen lopen sterk uiteen: farmaceutische, medische, biotechnologische, chemische of voedingsindustrie, maar evenzeer in de sector rond milieu en veiligheidscontrole. Ook is er nog het onderwijsveld, waar vooral via de educatieve master Biologie de toegang tot het onderwijs wordt versterkt. Biologen worden eveneens ingezet in allerlei adviesorganen, openbare diensten of organisaties (veelal natuur- en milieu-gerelateerd)

Als ik in het onderwijs terecht wil, welke vakken mag ik dan geven?

Na het volgen van het vak ‘Vakdidactiek Biologie’, verkrijg je een bekwaamheidsbewijs om voor volgende benoemd te geraken in het onderwijs: biologie, toegepaste biologie, praktijk toegepaste biologie, wetenschappelijk werk, wetenschappelijke literatuur, ecologie, toegepaste ecologie, praktijk toegepaste ecologie, Natuurwetenschappen, toegepaste natuurwetenschappen, praktijk toegepaste natuurwetenschappen, biochemie, toegepaste biochemie, praktijk toegepaste biochemie, technisch-wetenschappelijke vorming. Neem je er nog ‘Vakdidactiek Chemie’ bij, dan krijg je dat ook voor volgende vakken: chemie, toegepaste chemie, praktijk toegepaste chemie.