Plechtige Proclamatie 2021-2022

Plechtige Proclamaties 2019-2020 en 2020-2021 - Graduation Ceremonies 2019-2020 and 2021-2022

Laatste updates / Latest updates

Update 27/09/2022:

De promovendi mogen vergezeld worden door 3 personen (je hoeft ons niet te melden of je een derde persoon meebrengt).

The graduates may be accompanied by 3 guests (you do not need to notify us whether you bring a third guest).

Foto's / Pictures

Opname/recording livestream

Start @ 35'

Plechtige Proclamatie op zaterdag 8 oktober 2022

Beste promovendi 

De Plechtige Proclamaties 2021-2022 vindt plaats op zaterdag 8 oktober 2022 in het UFO, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. De proclamatie start om 9u30 en wordt gevolgd door een feestelijke receptie van 11u30 tot 13u00.

Mogen we u vragen de updates en uw mails op te volgen voor mogelijke wijzigingen?

Lees hier de praktische richtlijnen.

Schrijf je hier in (deadline 26/09/2022 om 12u). De promovendi mogen vergezeld worden door 2 personen [zie update hierboven].

Eventuele vragen kan je richten aan decanaat.we@ugent.be.

Vriendelijke groeten

Isabel Van Driessche
Decaan van de faculteit Wetenschappen

Graduation Ceremony on Saturday 08/10/2022

Dear promovendi,

The Graduation Ceremony 2021-2022 will take place on Saturday October 8th, 2022 in the UFO, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Ghent. The ceremony will start at 9.30 a.m. and will be followed by a festive reception from 11.30 a.m. to 1.00 p.m.

May we ask you to follow the updates and your emails for possible changes?

Take note of the practical guidelines.

Register here. (deadline 26/09/2022 12:00). The graduates may be accompanied by 2 guests [see update above].

Questions can be addressed to decanaat.we@ugent.be.

Best regards,

Isabel Van Driessche
Dean of the Faculty of Sciences

Praktische richtlijnen / Practical guidelines