Jan De Beule - Postdoctoraal onderzoeker

Wiskunde - De Beule Jan

Naam: Jan De Beule

Opleiding: Master in de Wiskunde, Doctoraat in de Wiskunde

Afgestudeerd in: 2000, Doctoraat behaald in 2004

Jobtitel: Postdoctoraal Onderzoeker FWO

Bedrijf/Instituut: Universiteit Gent, www.ugent.be / www.fwo.be

Sector: Wetenschappelijk onderzoek

 

CV:

1996 - 2000 / Master in de Wiskunde / Universiteit Gent

2000 - 2004 / Doctoraat in de Wiskunde / Universiteit Gent

2004 – 2007 / Postdoctoraal medewerker / Universiteit Gent

2007 - 2008 / Navorser, beleidsadviseur / FWO

2007 – 2009 / Postdoctoraal onderzoeker / GOA-project

2009 – nu / Postdoctoraal onderzoeker FWO / Universiteit Gent

2012 – nu / Deeltijds docent / Vrije Universiteit Brussel

1. Huidige functie

Als postdoctoraal onderzoeker bestaat mijn job uit voltijds wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met een kleine onderwijsopdracht en een beperkte dienstverlening.

  • Mijn onderzoeksgebied is de eindige meetkunde. Dit is een gebied in de zuivere wiskunde dat men (in de ruime zin) kan indelen als een deelgebied van de discrete wiskunde. De gebruikte technieken om het onderzoek te doen zijn voornamelijk meetkundig, combinatorisch en algebraïsch. Mijn onderzoek is fundamenteel van aard, d.w.z. dat het gemotiveerd wordt door het vakgebied zelf en niet onmiddellijk door eventuele toepassingen. Anderzijds zijn er toepassingen in de codeertheorie en de cryptografie. Discrete wiskunde is een vakgebied dat heel veel connecties met en toepassingen in de informatica heeft.
  • Aan de UGent doceer ik het vak ‘Relaties en Structuren’ in de eerste Bachelor Wiskunde en het vak ‘Computeralgebra’ in de Master Wiskunde. Aan de VUB doceer ik het vak ‘Voortgezette Analyse’ in de tweede Bachelor Ingenieur-Architect. Ook het promotorschap van masterscripties is één van mijn onderwijsgerelateerde taken.
  • Tenslotte zijn er ook dienstverlenende taken, zoals het geven van informatie aan toekomstige studenten wiskunde tijdens allerlei studie-informatieactiviteiten, het voorstellen van wetenschap en wiskunde aan het algemeen publiek op de dag van de wetenschap of het wetenschapsfeest, het verzorgen van een lessenreeks over onderwerpen uit de hedendaagse wiskunde in het secundair onderwijs, enzovoort.

Als (post)doctoraal onderzoeker is het belangrijk om zelfstandig te werk te kunnen gaan, goede communicatievaardigheden, zin voor initiatief en natuurlijk ook de noodzakelijke wetenschappelijke vaardigheden te bezitten.

Wat me vooral aanspreekt in mijn functie is de academische vrijheid, het contact met studenten en internationale onderzoekers, en de verantwoordelijkheid in de opleidingen.

2. Loopbaan

Tijdens mijn laatste jaar kreeg ik een aanbieding van de Vakgroep Wiskunde aan de Universiteit Gent om een doctoraatsstudie aan te vatten, gefinancierd door een beurs. Ik heb deze kans gegrepen omdat mijn interesse voor wetenschap alleen maar is toegenomen gedurende mijn studies. Doctoreren sloot daarbij volledig aan. Mijn postdoctoraal onderzoek werd grotendeels op basis van zelfstandig aangevraagde projecten en mandaten ondersteund.

Andere tewerkstellingsopties waren het onderwijs of de bedrijfssector. Tijdens het laatste jaar waren er contacten met bedrijven uit allerlei sectoren, dit had vrijwel zeker tot jobaanbiedingen kunnen leiden. Vlak na mijn afstuderen kreeg ik ook aanbiedingen vanuit het secundair onderwijs om als leerkracht aan de slag te gaan.

3. Arbeidsmarkt

Indirect is er veel vraag naar wiskundigen op de arbeidsmarkt.

In de ICT-sector kunnen wiskundigen zonder meer concurreren met informatici en burgerlijk ingenieurs in de computerwetenschappen (op software gebied). Binnen de financiële sector wordt aan wiskundigen dikwijls een opleidingstraject aangeboden, en zijn wiskundigen met een actuariële opleiding zeer gegeerd. Wiskundigen moeten echter ook durven solliciteren naar functies waar technische diploma’s zoals burgerlijk ingenieur of informatica gevraagd worden, een aantal bedrijven komt niet zelf op het idee om onder wiskundigen te rekruteren.

Wiskundigen worden vooral geapprecieerd voor hun wetenschappelijke, analytische en communicatieve vaardigheden.

4. Studiekeuze

Ik koos voor de opleiding wiskunde uit interesse, en met het oog op een mogelijke carrière in het onderwijs.

Vanuit wetenschappelijk standpunt was er geen betere keuze mogelijk en zou ik de studierichting onmiddellijk opnieuw kiezen. Typisch worden leerlingen uit het secundair onderwijs die goed zijn in wiskunde geconfronteerd met de keuze tussen een zuiver wetenschappelijke studie, zoals wiskunde, en een meer toegepaste richting, zoals burgerlijk ingenieur. Afgestudeerden met een doctoraat komen wel vaker voor korte of lange perioden in een echte academische carrière terecht.

5. Opleiding

Mijn opleiding heeft me vooral op wetenschappelijk vlak gevormd. Ik heb er geleerd om te redeneren en analytisch te denken, vaardigheden die ik nu nog steeds benut in mijn job.

6. Tips voor toekomstige studenten

Als je denkt aan een universitaire studie dan moet je voluit kiezen voor hetgeen je interesseert, zonder veel na te denken over eventuele beroepen. Als je op voorhand wil rekening houden met een beroep, ga dan zeer goed na of de studierichting die je daartoe moet/wil volgen, je zal liggen.

Met betrekking tot jobmogelijkheden: Aarzel niet om te solliciteren voor jobs die je interesseren!