Michaël Vyverman - Doctoraatsstudent

Informatica - Vyverman Michael

Naam: Michaël Vyverman

Opleiding: Bachelor Wiskunde – Master Wiskundige Informatica

Afgestudeerd in: 2008 en 2010

Jobtitel: Doctoraatsstudent

Bedrijf/Instituut: Universiteit Gent, www.ugent.be

Sector: Academische sector

 

CV:

2005 - 2008 / Bachelor in de Wiskunde / Universiteit Gent

2008 – 2010 / Master in de Wiskundige Informatica / Universiteit Gent

2010 - nu / Doctoraatsstudent / Universiteit Gent

1. Huidige functie

Als doctoraatsstudent bestaat mijn hoofdtaak uit wetenschappelijk onderzoek als basis voor het schrijven van mijn doctoraatsthesis. Ik doe onderzoek naar het ontwerpen van algoritmen en datastructuren voor het efficiënt verwerken van biologische sequenties, zoals DNA. Verder heb ik een kleine onderwijstaak waarbij ik oefeningensessies begeleid voor een cursus in de Bachelor Informatica.

Een doctoraatsonderzoek laat je toe om een probleem volledig te analyseren en te bestuderen. Het wordt een reeks opeenvolgende puzzels die je moet oplossen, maar waarvan de voldoening heel groot is wanneer je eindelijk een oplossing gevonden hebt die werkt, en waarvan je kan zeggen dat deze oplossing nieuw is en kan wedijveren met gelijkaardig onderzoek in de rest van de wereld.

Binnen de Master Wiskundige Informatica heb ik de minor Onderzoek gekozen, wat een heel goede basis is voor mijn functie als doctoraatsstudent. Verder is de Masterthesis een mooie inleiding tot het werk dat ik nu doe. Specifieke kennis moet je natuurlijk zelf opbouwen, aangezien het onderwerp van een doctoraat heel specifiek is, maar een brede basis van het domein heb ik tijdens mijn opleiding kunnen verwerven.

Om in de academische sector aan de slag te gaan, moet je een onderzoeksmentaliteit hebben. Dit wil zeggen dat je zelfstandig een onderwerp moet kunnen analyseren, waarbij je kritisch moet kunnen omgaan met de beschikbare informatie, grondig en exact moet kunnen tewerk gaan en waarbij je moet kunnen putten uit je ervaring en brede kennis. Een goede portie uithoudingsvermogen is ook nuttig.

2. Loopbaan

Ik had reeds tijdens mijn laatste Masterjaar uitzicht op een doctoraatsbeurs. Hierdoor ben ik niet verder op zoek gegaan naar andere jobmogelijkheden. Ik ben meteen na mijn opleiding begonnen aan het doctoraat, waar ik momenteel nog aan werk.

3. Arbeidsmarkt

Ik heb de arbeidsmarkt nog niet verkend vermits ik een doctoraatsbeurs aangeboden kreeg. Tijdens het laatste jaar van mijn opleiding heb ik wel enkele jobbeurzen en jobevents bezocht. Daaruit bleek dat het diploma Wiskundige Informatica nagenoeg onbekend was op de arbeidsmarkt. Dit was echter niet onlogisch, aangezien de opleiding nog maar enkele jaren bestond. Na een beschrijving van de opleiding, bleek echter dat er wel degelijk interesse was voor mensen met mijn profiel. Voor vele sectoren werd het diploma als gelijkwaardig beschouwd aan zowel een diploma Informatica, Wiskunde, alsook Burgerlijk Ingenieur-Computerwetenschappen. Voor zover ik weet hebben ook al mijn medestudenten snel een job gevonden in een functie waar het diploma werd geapprecieerd.

4. Studiekeuze

Mijn keuze voor de Bachelor Wiskunde werd beïnvloed door mijn ervaringen in het secundair onderwijs. Tijdens deze opleiding kwam ik in aanraking met vakken uit de Bachelor Informatica, enerzijds via verplichte vakken, anderzijds door mijn keuze voor de minor Informatica. Ik merkte dat binnen de toegepaste wiskunde, mijn interesse vooral uitging naar de vakken in de informatica, met de logische keuze voor de Master Wiskundige Informatica tot gevolg.

Ik zou zeker opnieuw voor Wiskundige Informatica kiezen. Inhoudelijk was de richting boeiend en het heeft me vele nuttige vaardigheden bijgebracht die ik nu nog gebruik.

Ik vind dat een studiekeuze gemaakt moet worden op basis van interesses. Dit gezegd zijnde, indien je interesse hebt in de materie die in de Wiskundige Informatica wordt onderwezen (inclusief in de grote hoeveelheid aan vrij te kiezen vakken), dan is deze opleiding zeker een aanrader. De opleiding is van een hoogstaand niveau, maar biedt ook een goede begeleiding door de kleinere groepen waarin je les krijgt. Tot slot hoef je je geen zorgen te maken over jobmogelijkheden, informatici zijn erg gewenst op de arbeidsmarkt.

5. Opleiding

Een universitaire studie en het studentenleven vormen je sowieso. Je leert meer zelfstandig te zijn, krijgt meer vrijheid en verantwoordelijkheden, … Specifiek aan deze opleiding echter, heb ik gevonden wat ik graag doe, waar ik goed in ben en wat mijn limieten zijn. Ik heb het gevoel dat ik ook sterker geworden ben in de vaardigheden en attitudes die ik nu goed kan gebruiken.

De kennis die ik nodig heb voor mijn doctoraatsonderzoek is heel specifiek. Ik gebruik dagelijks nog kennis die ik heb opgedaan over algoritmen en datastructuren, maar ook praktische informaticavaardigheden, zoals programmeren. Verder zou ik zonder die wiskundige achtergrond een groot deel van de kennis die ik nu gebruik niet zo goed onder de knie hebben. Tot slot benut ik ook vaardigheden die impliciet nodig waren binnen mijn opleiding, zoals kunnen analyseren, leren en redeneren.

Ik heb vele leuke herinneringen aan mijn studententijd en studieloopbaan. Specifiek aan de opleiding waren bijvoorbeeld de momenten waarbij een bewijs wordt besproken en je beseft hoe mooi en elegant het in elkaar zit. Ook denk ik met plezier terug aan lessen waarbij kon worden gediscussieerd en waar we samen tot een oplossing konden komen voor een oefening. Deze interactieve lessen kwamen veel voor in de Master, waar de groepen klein waren.

6. Tips voor toekomstige studenten

Een goede tip is om eens persoonlijk contact op te nemen met lesgevers, studenten of oud-studenten op de infodagen. Deze mensen kunnen een duidelijker beeld scheppen van de inhoud van de opleiding dan een infobrochure. Verder is het goed om op voorhand zelf te onderzoeken waar je interesses en vaardigheden liggen.

Met betrekking tot jobmogelijkheden: De meeste informatie kan je vinden via infobrochures of infomomenten van de opleiding. Je kan ook lesgevers uit de opleiding contacteren, aangezien deze proberen bij te houden waar oud-studenten terecht komen. Vacatures voor mensen met dit diploma zal je niet meteen in de krant zien staan, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn.

Tot slot nog enkele interessante weetjes: je kan student Wiskundige Informatica ook de lerarenopleiding wiskunde volgen, deze opleiding vormt daarnaast ook een goede basis voor een start in het academisch onderzoek, en dankzij een bedrijfsstage kan je tijdens je opleiding ook eens kennis maken met mogelijke functies die je later kunt uitoefenen.