Actief digitaliseren, delen en archiveren in het onderwijs rond Mineralogie, Petrografie, Bouwstenen en Sedimentologie

Vakgroep/dienst: Geologie (WE13)
Promotor:  Prof. Veerle Cnudde (veerle.cnudde@ugent.be), Prof. Stijn Dewaele (stijndg.dewaele@ugent.be), Prof. Sebastien Bertrand , sebastien.bertrand@ugent.be)
Projectmedewerkers: Julie De Weirdt (judweird.deweirdt@ugent.be), Stefanie Van Offenwert (stefanie.vanoffenwert@ugent.be), Loïc Piret (loic.piret@ugent.be)

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Studenten mobiliseren en activeren tijdens hoorcolleges en practica is prioritair binnen de vakgroep Geologie. We zijn daarom steeds op zoek naar vernieuwende manieren om de interesse aan te wakkeren en het leerproces efficiënter te maken. In dit kader hebben we ervoor gekozen om de huidige configuratie van beschikbare polarisatiemicroscopen binnen de bachelor en master opleiding Geologie aan te vullen met een microscopie-systeem dat studenten toelaat om live-stream beelden waar te nemen op het projectiescherm tijdens de hoorcolleges en practica. Verder laat dit systeem ook voor het eerst toe om de studenten zelf digitale beelden te laten maken tijdens practica, bachelor-stages en master-scripties. Dit systeem heeft als voordeel dat de digitale beelden tevens live op een beschikbare smartphone of tablet gevisualiseerd worden, ondersteund door het Eduroam Wi-Fi netwerk. Er zou geopteerd worden voor een configuratie met gebruiksvriendelijke software en een correcte prijs/kwaliteit verhouding (zoals bv. het Wi-Fi Education Solutions pakket van Leica). Dit zou aangevuld worden met de huidige beschikbare gratis apps (zoals bv de Leica AirLab App) waardoor de studenten op een eenvoudige manier beelden kunnen waarnemen, delen en archiveren. Naar ons inziens zal de implementatie van deze tool de dynamiek van de practica sterk veranderen, en studenten zo een betere voorbereiding bieden om de eindtermen van verscheidene opleidingsonderdelen te behalen.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de thema’s ‘Toetsbeleid en evaluatie’ en ‘Optimalisatie van afstemming met het werkveld (bijvoorbeeld ook via stage en masterproef)’ en ‘Activerend leren’

Dit onderwijsinnovatieproject sluit aan bij het thema Activerend Leren. Het project zet de studenten aan om microscopische beelden van mineralen, sedimenten en gesteenten te delen, alsook zelf een beelddatabank op te stellen. De totaliteit van zo’n beeldarchief vormt binnen het vakgebied een grote meerwaarde, daar de optische eigenschappen van gesteenten en mineralen een grote variëteit kunnen vertonen. Met deze investering zullen we een grote groep studenten bereiken in zowel de bachelor- als masteropleidingen van Geologie/Geology. Het systeem zal geïmplementeerd worden in de hoorcolleges en/of practica van een uitgebreide reeks opleidingsonderdelen waaronder Optische Mineralogie en Petrografie (2de Bachelor – 5 STP), Sedimentologie (2de Bachelor – 5 STP), Petrografie van de kristallijne gesteenten (3de Bachelor – 5 STP), Beeldvormingstechnieken van vaste en losse gesteenten (1ste Master – 6 STP), Minerale rijkdommen (1ste Master – 6 STP), Geologie van de bouwstenen (2e Master – 6 STP) en 3D Digital Rocks (keuzevak Master – 3 STP), goed voor ruim 180 contacturen aan verscheidene groepen van 15 à 25 studenten. Daarnaast zal het systeempakket ook geïntegreerd worden in bachelor-stages en masterproeven.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Met dit onderwijsinnovatieproject trachten we de begeleiding van de student bij het verwerven van theoretische en (vooral) praktische kennis van het optisch gedrag van mineralen en gesteenten te bevorderen. Het klassieke patroon van actieve lesgevers en passieve studenten wordt door de integratie van dit systeem doorbroken. Het zal de student toelaten een beter inzicht te krijgen in de chemische, kristallografische en optische eigenschappen, alsook het zelfstandig leren omgaan met grote beeld-datasets en de verwerking ervan. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een aantal beschikbare en ondersteunende tools op Minerva. Deze aanvraag biedt tevens ook verdere ondersteuning voor het onderwijsvernieuwingsproject toegekend aan Prof. Veerle Cnudde t.w.v. 4420 euro (2017) voor research coaching van onderwijsvernieuwingsprojecten binnen UGent, waar men zich vooral richtte op de integratie van webslides binnen de cursus “Beeldvormingstechnieken van vaste en losse sedimenten”. Naast een onderzoek naar de user experience bij student en docent tijdens de co-creatie van cursusmateriaal, wordt ook hier actief ingezet op activerend leren.