Opstarten MOOC ‘Introducing the building blocks of Geomatics’

Vakgroep/dienst: Geografie (WE12)
Promotor:  dr. Kristien Ooms (kristien.ooms@ugent.be), Prof. Philippe De Maeyer (philippe.demaeyer@ugent.be), Prof. Nico Van de Weghe , (nico.vandeweghe@ugent.be)
Projectmedewerkers: Marijke De Ryck (marijke.deryck@ugent.be), Bart De Wit (bart.dewit@ugent.be)

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Dit onderwijsinnovatieproject beoogt de opstart van een MOOC die focust op de inleidende begrippen binnen Geografie en Geomatica. De MOOC ‘Introducing the building blocks of Geomatics’ is opgebouwd uit verschillende modules. Binnen dit onderwijsinnovatieproject is het de bedoeling om te focussen op 1 of 2 modules (afhankelijk van het toegekende bedrag).

Korte omschrijving beoogde MOOC:
(1)    Deze MOOC geeft een inleiding tot de verschillende deeldisciplines van Geomatica. Bijgevolg kan de MOOC op een eenvoudige manier volgens modules opgebouwd worden die elk een basis geven tot één van de deeldisciplines. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden naargelang de noden van de student. De verschillende modules zijn:

a.    grafische voorstelling van gegevens (4 lesblokken van 1,25u)
b.    cartografie; (8 lesblokken van 1,25u)
c.    GIS; (8 lesblokken van 1,25u)
d.    fotogrammetrie + fotomodelleren. (8 lesblokken van 1,25u)

(2)    + (3) Deze MOOC laat toe om:

  • potentiële studenten kennis te laten maken met Geomatica, zodat zij gericht een juiste studiekeuze kunnen maken;
  • een ondersteuning te geven aan studenten die opleidingsonderdelen binnen de opleiding Geografie en Geomatica volgen bij het instuderen van de leerinhoud. Dit geldt zowel voor de inleidende vakken (herhaling van geziene leerstof, bekijken op eigen tempo) als meer diepgaande vakken die hierop verder bouwen (teruggrijpen naar basisleerstof indien nodig).
  • basisbegrippen te introduceren voor (niet-geografie) studenten die wensen aan te sluiten bij opleidingsonderdelen gedoceerd aan de vakgroep of voor het volgen van de Master Geografie instromend vanuit een andere opleiding.
  • Erasmusstudenten te laten aansluiten bij vakken die in het Nederlands worden gedoceerd (aangezien de MOOC in het Engels zal worden opgesteld).

Door gebruik te maken van bestaand lesmateriaal kunnen de beperkte resources qua personeel en tijd zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de thema’s ‘Toetsbeleid en evaluatie’ en ‘Optimalisatie van afstemming met het werkveld (bijvoorbeeld ook via stage en masterproef)’ en ‘Activerend leren’

Deze MOOC is een implementatie van Blended Learning, die bovendien zo is opgebouwd dat deze in verschillende contexten en voor verschillende studentengroepen toepasbaar is (voor een uitgebreide projectomschrijving zie aanvraag ‘grote MOOC-projecten 2017’. Hierbij wordt er ingezet op activerende lesvormen met een combinatie van online en face-to-face onderwijs. Op deze manier kan het onderwijs binnen de vakgroep eveneens op een efficiëntere manier ingevuld worden.